Diễn đàn game 7 viên ngọc rồng

Cộng đồng hâm mộ Songoku và quy lảo tiên sinh

You are not logged in.

#1 2020-09-06 16:44:22

kitrkolnbed
Member
Registered: 2020-08-22
Posts: 1,392

Chào cả nhà , hiện mình đang sài imac 2017 mình muốn up sdd pice của e ý mà giá ổ hãng đắt quá ,... | Tinh tế

Chào cả nhà , hiện mình đang sài imac 2017 mình muốn up sdd pice của e ý mà giá ổ hãng đắt quá ,.

NhanCivili17 phút  Bình luận:     Nhận thông báo    Chào cả nhà

hiện mình đang sài imac 2017 mình muốn up sdd pice của e ý mà giá ổ hãng đắt quá , mình có thấy máy ae mua con evo 970 thay vào dc.
Cả nhà cho mình hỏi mình thay thế sdd như cách đó ổn k ạ và chạy hệ điều hành 10.14 có dc k hay fai nâng lên 10.15 ??.

Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.511  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB