Diễn đàn game 7 viên ngọc rồng

Cộng đồng hâm mộ Songoku và quy lảo tiên sinh

You are not logged in.

#1 2020-09-10 13:38:48

UteCowles6
Member
From: United States, New York
Registered: 2020-09-10
Posts: 1

Mình xài macbook pro 2011 Mình boot qua usb Boot bản 10.15

Mọi ng cho mình hỏi mình lỡ format ổ macos rồi , mình boot lại bị như vầy thì phải làm  sao ạ.
Ngocquyet300821 phút  Bình luận:     Nhận thông báo    Mọi ng cho mình hỏi mình lỡ format ổ macos rồi , mình boot lại bị như vầy thì phải làm  sao ạ.
Mình xài macbook pro 2011 Mình boot qua usb  Boot bản 10.15.

Thì không hỗ trợ ổ đĩa Còn boot lại os 10.11 thì 50% báo lỗi

  Boot internet mới thì không nhận appstore ạ.

Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn

+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.511  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB