Diễn đàn game 7 viên ngọc rồng

Cộng đồng hâm mộ Songoku và quy lảo tiên sinh

You are not logged in.

#1 2020-09-13 19:44:22

Fermin1181
Member
From: Netherlands, Bergen Op Zoom
Registered: 2020-09-12
Posts: 5

Chào mọi người, mình đang dùng phần mềm Parrallels để sử dụng một số ứng dụng MAC ko hỗ trợ như... | Tinh tế

Máy tính Mac, macOS   Chào mọi người, mình đang dùng phần mềm Parrallels để sử dụng một số ứng dụng MAC ko hỗ trợ như.
htvicky     Chào mọi người, mình đang dùng phần mềm Parrallels để sử dụng một số ứng dụng MAC ko hỗ trợ như Project, Visio, CAD.
Mấy ngay trước thì bị báo lỗi này Unable to start Parallels services https://kb.parallels.com/Attachments/kcs-40533/15381.png                                                       Đã gỡ và cài lại, .

Làm theo các hương dẫn (trừ cài lại Mac) nhưng vẫn ko hét lỗi

Tags: macoshỏi đáp.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB