Diễn đàn game 7 viên ngọc rồng

Cộng đồng hâm mộ Songoku và quy lảo tiên sinh

You are not logged in.

#1 2020-09-13 21:23:44

JacquieJoh
Member
From: Austria, Berg-Und Hinterleiten
Registered: 2020-09-11
Posts: 76

@hemilo Ráng mà không có thì làm sao

Hỏi đáp, thảo luận     Mùa Tựu Trường   Lê văn zyx Bình luận: 10     Nhận thông báo      Mùa Tựu Trường         4 thích    Báo xấu    Chiều Tím Mơ  , Cô Hàng Xóm    setup       10 Bình luận        Hồ vi từ 86VIP  Chuẩn ko cần nói nuôn ????????    hemilo     Xem thêm 2 trả lời cũ hơn.
hemiloVIP 38 phút            Hồ vi từ 86 đã nói:       ↑           Biết vậy ????????       @Hồ vi từ 86  Mà có làm gì được đâu!!!.
Hồ vi từ 86           Hồ vi từ 86VIP            hemilo đã nói:       ↑           Mà có làm gì được đâu!!!.
@hemilo  Có.
.tiền tiền ????????    hemilo           hemiloVIP            Hồ vi từ 86 đã nói:       ↑           Có.

.tiền tiền ????????       @Hồ vi từ 86  Không có cũng phải ráng cho có!!

Lê văn zyxVIP            hemilo đã nói:       ↑           Không có cũng phải ráng cho có!!.
@hemilo  Ráng mà không có thì làm sao, những gia đình đông con ở vùng sâu vùng xa điệu kiện kinh tế khó khăn, ăn còn không đủ thì ráng kiểu gì.
Chiều Tím Mơ                VIP  Mùa này gọi là mùa tựu tiền ????    Chiều Tím Mơ        Chiều  Tím MơTÍCH CỰC             Lê văn zyx đã nói:       ↑           Mùa này gọi là mùa tựu tiền ????         Chính xác luôn    Lê văn zyx                 Chiều Tím MơTÍCH CỰC  Vui mà ý nghĩa    Lê văn zyx                        Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.515  bài đăng   + 70  ragefighter  22.842  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB