Diễn đàn game 7 viên ngọc rồng

Cộng đồng hâm mộ Songoku và quy lảo tiên sinh

You are not logged in.

#1 2020-08-25 17:32:15

JodieSalga
Member
From: Belgium, Estinnes
Registered: 2020-08-25
Posts: 5

AE thuận tay phải hay tay trái? | Tinh tế

AE thuận tay phải hay tay trái.

CaffeinezzZ    Nhận thông báo      AE thuận tay phải hay tay trái

Nghe lời đồn thuận tay trái thông minh, chưa rõ lắm chứ bất lợi nhiều cái khi sống, điển hình nhất là xài kéo.
hồi nhỏ lớp 1 đi học viết mực bơm thì bị cô giáo quánh quài đâm ra luyện tay phải nên hết thông minh như lời đồn.
????????????  (Hình chỉ minh hoạ)          Báo xấu            2 Bình luận        lamtien338VIP  Chỉ là đồn thôi.
Thuận tay nào chả thông minh                RaiChu9xTÍCH CỰC  Tưởng thông minh là do não ,ai ngờ h chất xám ở tay à ????                          Cá nhân    Hi bạn.
+ 126      + 109      + 90  lamtien338  8.498  bài đăng   + 70  ragefighter  22.834  bài đăng   + 68  Lê văn zyx.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB