Diễn đàn game 7 viên ngọc rồng

Cộng đồng hâm mộ Songoku và quy lảo tiên sinh

You are not logged in.

#1 2020-08-26 02:07:18

LeonieLamo
Member
From: Switzerland, Zuzwil
Registered: 2020-08-26
Posts: 9

Nhiều người nói phải vệ sinh máy tính sau một thời gian sử dụng. Vậy các bác vệ sinh máy tính như... | Tinh tế

[Win] Hỏi đáp - CSKN     Nhiều người nói phải vệ sinh máy tính sau một thời gian sử dụng

Vậy các bác vệ sinh máy tính như.
snowraven Bình luận:     Nhận thông báo    Nhiều người nói phải vệ sinh máy tính sau một thời gian sử dụng.
Vậy các bác vệ sinh máy tính như thế nào.
Sau 1 năm tháo máy thì bộ phận nào cũng 1 lớp bụi.
Lấy trường hợp là desktop nhé.
Vì laptop tốt nhất là vác ra ngoài tiệm.

Báo xấu               Bình luận                  Cá nhân    Hi bạn
+ 219      + 87      + 80      + 78  ĐẠI BÀNG Đại_Ca_Quẳng  209  bài đăng   + 75

Offline

Board footer

Powered by FluxBB